Wednesday, May 28, 2014

Els analfabets del segle XXI no seran aquells que no sàpiguen llegir 
i escriure, sinó aquells que no puguin aprendre, desaprendre i
re-aprendre per adaptar-se als canvis que ens porta la societat actual.

                                                                      
Alvin Toffler

Sunday, February 17, 2013

la generació GOOGLE

Actualment, a l'escola, la dispersió mental de l'alumnat i la manca de límits fan una combinació letal per a qualsevol aprenentatge.
Què es pot fer?  D'una banda revisar l'excessiva persmisivitat  i de l'altra introduir eines a les aules per actuar contra la manca d'atenció sostinguda i de concentració d'una gran part d'alumnat.
Podem trobar idees en el llibre de l'Eugència Pages que poden ajudar-nos en aquesta tasca difícil i complexa que cal fer família i escola conjuntament.

Sunday, November 20, 2011

Aristòtil i les competències

I és que en el món de l'educació tot està inventat i només cal mirar enrera per descobrir que els clàssics ja parlàven de competències .

" La intel.ligència no consisteix només en el coneixement, sinó també en la destresa d'aplicar els coneixements a la pràctica"
                                                                                      Aristòtil

De mestre a "coach"

L'escola del s. XXI  necessita que els professionals de l'educació, a més d'una bona formació en pedagogia i psicologia, es plantegin la seva tasca des d'una nova òptica. 
El mestre és el guia , el que planteja preguntes en lloc de donar respostes, el que acompanya en el procés d'aprenentatge i va oferint les ajudes pertinents a l'alumne per anar construint els seus  aprenentatges.
A més, tenint en compte la diversitat dels alumnes, l'escola ha de permetre a cadascú trobar el seu lloc en el món. I això és feina dels mestres que ja no són només instructors o transmissors de coneixement sinó "coach".

Sunday, November 6, 2011

L'ofici de mestra

L'ofici de mestra és un dels primers que es coneixen i que consisteix fonamentalment en  predisposar a l'alumne vers el creixement personal. Fer de mestra no és només transmetre coneixements, sinó estar al seu costat i mostrar-li el camí. Això exigeix una gran preparació,no tan sols pel que fa als coneixements sinó també en pedagogia i valors. La societat ens demana formació, professionalitat, actualització, multiespecialització...
Ser mestra comporta una gran exigència personal, que es pressuposa d'entrada i que, no es reconeix  ni es valora com cal. Però és la meva passió i això m'ajuda a tirar endavant cada dia. Fent de mestra , encomanant les ganes d'aprendre, el plaer de la lectura, donant oportunitats, amb paciència i generositat...
I veient cada dia més clar que l'important és continuar aprenent al llarg de la vida.

Tuesday, June 7, 2011

Escola d'Estiu TIC i Educació


Aquí teniu el programa!

Passió per l'educació

La possibilitat de donar un tomb a la manera d'ensenyar, emprant com a "excusa" les tecnologies per induïr el canvi, és a les nostres mans. 
Com deia Trina Millan en un article sobre les xarxes socials i l'educació, només necessitem ments curioses, persones crítiques, polítics decidits i passió per l'educació. 
I és així, necessitem obrir les portes , no només de les escoles , sinó també de les ments dels professionals de l'ensenyament i dels gestors del sistema educatiu. Sentir altres veus,  mirar les coses des de noves perspectives... per fer front al nou repte d'ensenyar en el segle XXI.

Sunday, May 8, 2011

Educació digital en una societat 3.0


Fes clic a Presentació per veure aquesta reflexió sobre els temps que estem vivint i la necessitat  d'adaptar-nos i conéixer bé les noves eines per oferir una educació de qualitat.

Tuesday, April 14, 2009

WEB 3.0

Aquí teniu un enllaç molt interessant per descobrir la web 3.0 i el futur d'internet.
http://www.serviceweb30.eu/cms/index.php/service-web-3-0-the-future-internet

Les xarxes socials i l'educació

El passat novembre parlava de facebook en aquest blog i el describia com una plataforma tecnològica que fomenta l'intercanvi i la col.laboració entre els seus usuaris que es pot utilitzar amb diferents finalitats i que presenta un nou desafiament per als educadors que hem de preparar als nostres alumnes per viure en la societat del segle XXI.
Ara ja tenim dades concretes d'estudis que analitzen el potencial educatiu d'aquestes xarxes socials. Un estudi de la universitat de los Angeles demostra que aquests llocs web s'han convertit en una eina més del desenvolupament personal. Els alumnes que formen part d'aquests grups es mantenen més en contacte, pengen allò que els agrada d'ells mateixos o del seu entorn i això els fa sentir més bé.Millora la seva autoestima i el seu autoconcepte i es senten integrats socialment, cobrint així un nou estadi de la piràmide de Maslow.
Alhora també es demostra que l'aprenentatge d'aquests alumnes a través de la xarxa és més directe, més autònom i que això els fa estar més motivats per descobrir coses noves i gaudir del seu aprenentatge.

Thursday, April 2, 2009

Ensenyar avui

Monday, March 30, 2009

Scratch a l'escola

Avui us vull parlar d'un nou programa amb el que estic treballant. Es diu Scratch, un nou llenguatge de programació desenvolupat pel MIT Media Lab que permet crear històries interactives, jocs, música i animacions d’una manera fàcil i intuïtiva, i compartir-ho amb la comunitat d’usuaris.

A més de crear els nostres projectes, podem utilitzar parts o projectes sencers d’altres membres de la comunitat. Actualment som 30.000 usuaris i hi podeu trobar més de 26.000 projectes compartits. Està dissenyat per a nens i nenes a partir dels 8 anys.

Creant projectes amb Scratch els nostres alumnes aprenen d'una manera lúdica conceptes matemàtics, lògics i d'art.

El programari cal baixar-lo de http://scratch.mit.edu/ i fer-ne la instal·lació en local. És totalment gratuït.


Si voleu més informació aquí teniu un vídeo de presentació:

Thursday, March 5, 2009

El plaer de llegir

Som molts els mestres que treballem dia a dia per fer dels nostres alumnes uns bons lectors. Per fer-los descobrir a través de la lectura un món ple d'emocions i de nous aprenentatges. Però ens costa arribar a engrescar-los de debó. Sobretot perquè estem preocupats per aconseguir que llegeixin bé i comprenguin el que estan llegint, i sembla que deixem en segon terme l'aspecte més lúdic , el gaudir llegint.
Cal que tinguem present que la comprensió d'un text va molt lligada a l'interès, les expectatives i els propòsits del lector. Per això cal treballar una bona animació de la lectura , ja que aquest tipus d'activitats són les que ajuden a comprendre un text i alhora a formar futurs bons lectors.

Saturday, February 14, 2009

Treball cooperatiu


Per què cal que els nostres alumnes aprenguin a treballar cooperativament?

Els grups cooperatius parteixen dels punts forts de tots els seus membres. Un estudiant pot ser més bo en destreses de pensament crític, mentre que un altre pot tenir una gran capacitat d'organització. Treballant en grups, els estudiants aprenen els uns dels altres mentre assoleixen els objectius de la tasca concreta o projecte.

Cada cop més activitats en el lloc de treball impliquen treball en equip. Donar als estudiants l'oportunitat per a treballar cooperativament pot ajudar-los a preparar-se per als avantatges i inconvenients del treball en col·laboració a la feina.

Els estudiants que treballen en grups cooperatius poden treure profit dels components del grup tot fent una revisió d’iguals interna mentre duen a terme els seus projectes ( coavalaució).

No us sembla que hi ha prou raons per fer-ho? Doncs, som-hi!!

Tuesday, February 10, 2009

Lectura digital

La prova de OCDE d'aquest curs valorarà la capacitat lectora en format digital dels alumnes amb una aplicació que simula internet. El proper mes de maig nois i noies de 60 països del món ( els catalans també) tornaran a fer l'examen de l'informe PISA. Aquesta vegada amb la novetat de la lectura electrònica afegida .Estan els nostres alumnes preparats per això?
Aquí podeu trobar l'article complet.

Wednesday, February 4, 2009

Fent Amicus !

Amicus Espiral

http://amicusespiral.ning.com

Amicus és la xarxa social de l'associació Espiral. Pretén fomentar l'ús de les tecnologies a l'educació, afavorir l'intercanvi d'experiències i idees, difondre bones pràctiques, fer créixer l'associació amb l'objectiu d'aconseguir major implicació del professorat en el treball amb tecnologies, més presència social, més reconeixement institucional i augmentar la quantitat i la qualitat dels serveis als socis.
Espiral és un col·lectiu de professors, tècnics, investigadors, estudiants i entitats, amb esperit innovador interessat en la promoció i l'aplicació de les tecnologies a l'educació i el treball col·laboratiu.Neix l'any 1989 com a grup de treball dins de l'Associació de Tècnics d'informàtica (ATI) i des de 1993 és una associació professional independent.

Els nostres objectius són:

Propiciar l'intercanvi d'opinions, experiències i informació entre els socis.
Informar sobre cursos, seminaris, congressos, beques i recursos disponibles.
Actuar com a mitjà d'actualització i promoció professional dels associats.
Proporcionar un entorn material i institucional per a la recerca i el desenvolupament de tècniques i materials educatius basats en l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Assessorar en l'ús dels mitjans tecnològics a l'ensenyament i facilitar una formació continuada i actualitzada en aquest sentit.
Col·laborar amb altres entitats vinculades al món de l'educació i facilitar la comunicació entre els sectors professionals i educatius.
Com em puc fer Amicus d'Espiral?
Senzillament amb dues passes:
Donant-te d’alta a la xarxa http://amicusespiral.ning.com/
i inserint el logotip Amicus Espiral en un espai d’Internet d’accés públic (web, bloc, ...)
Anima't , fes Amicus !!!

Friday, January 16, 2009

intel.ligències múltiples


Actualment un gran nombre d’investigadors defensen que hi ha una multiplicitat d’intel·ligències independents entre sí. La combinació d’intel·ligències ens fa persones úniques, capaces de resoldre problemes i crear productes. La intel·ligència segons Howard Gardner és múltiple i es converteix en una destresa que es pot desenvolupar. Gardner descriu aquestes vuit intel·ligències: lingüística, logicomatemàtica, naturalista, visualespacial, musical, cinestèsicacorporal, intrapersonal i interpersonal.Aquesta cacera ajudarà els docents a presentar les activitats d’aula de diverses maneres, per a què l’alumnat, amb les seves diferents intel·ligències, pugui aprendre.

Una cacera del tresor adreçada a tots els docents que vulguin treballar les IM a l’aula. Creada per Núria Alart (nalart@xtec.cat)

Aquí teniu l'enllaç:

http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=2816&id_pagina=1
Sunday, December 14, 2008

comprensió lectora i internet

La societat actual provoca canvis constants . En moltes ocasions aquests canvis ens venen donats i no disposem del temps suficient per aprofundir-los i veure, des de la pràctica reflexiva, quines noves metodologies hem d'anar aplicant per tal que els nostres alumnes no es dispersin en la construcció del seu coneixement.

Us proposo que llegiu aquest article que parla dels perills i avantatges de la COMPRENSIÓ LECTORA PER INTERNET. Reflexiona sobre les noves competències que els alumnes hauran d'assolir i com els professionals de l'educació tenim uns reptes afegits que abans no existien.

http://www.eduteka.org/ComprensionLecturaInternet.php

Friday, December 12, 2008

Competencies bàsiques
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: competencias)

Wednesday, December 3, 2008

La Generalitat estudia la creació d'un títol que acrediti el coneixement en l'ús de les TIC

El Govern estudia la possibilitat d'implantar un títol que acrediti el coneixement en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Per això el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar dimarts crear una comissió d'experts per analitzar la viabilitat de la implantació d'una certificació de capacitació digital a Catalunya d'acord amb els objectius del Pla de Formació i Alfabetització Digitals 2004-2007 impulsat des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del DURSI.

La certificació sobre coneixement i competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) vol afavorir l'accés de la ciutadania a una capacitació digital que els permeti d'integrar de forma normalitzada a la seva vida quotidiana l'enorme potencial transformador que la tecnologia té en tots els àmbits professionals, productius, culturals, formatius i personals.

La comissió d'experts ja va celebrar dimecres la seva primera reunió per tal d'elaborar un informe de proposta sobre un determinat model que permeti decidir si aquest haurà de ser propi o si és més recomanable l'adopció d'algun model ja homologat internacionalment comés el cas de l'ECDL.

Com a punt de partida la comissió va analitzar un informe elaborat per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya en el qual s'analitzen diverses certificacions de països com Euskadi, Finlàndia, el Regne Unit, França o Dinamarca, entre altres, i d'àmbit internacional com els certificats ECDL (European Computer Driving Licence) i ICDL (International Computer Driving Licence).

La comissió d'experts, presidida pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, està formada per representants del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Departament de Benestar i Família, Departament de la Presidència, Departament de Governació i Administracions Públiques, Departament de Treball i Indústria i Departament d'Educació. I els especialistes convidats a participar-hi són:

- Jordi Adell i Segura, doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació, i professor del Departament d'Educació de la Universitat Jaume I.

- César Coll Salvador, doctor en Psicologia i catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona.

- Alfons Cornella Solans, professor del Departament de Sistemes d'Informació d'ESADE, de la Universitat Ramon Llull, i fundador i president d'Infonomia.

- Meritxell Estebanell i Minguell, doctora en Pedagogia i professora del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona.

- César Fernández, vicerector de Tecnologia de la Informació i Infraestructura de la Universitat de Lleida.

- Mercè Gisbert i Cervera, doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i membre de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili.

- Pere Marquès i Graells, doctor en Ciències de l'Educació i professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Josep Maria Mominó de la Iglesia, director del Programa de Psicopedagogia de la Universitat Oberta de Catalunya.

- Eva Ortoll Espinet, directora adjunta de l'Internet Interdisciplinary Institute, de la Universitat Oberta de Catalunya.

- Francesc Vallverdú i Bayés, vicerector de metodologia i innovació educativa de la Universitat Oberta de Catalunya.

- Miquel Àngel Prats Fernández, doctor en Psicopedagogia i professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.

- Llorenç Valverde Garcia, catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial a la Universitat de les Illes Balears, i director de la Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC).

La comissió haurà d'elaborar unes conclusions dels seus treballs abans de finals d'any.

Friday, November 28, 2008

Premi Catalunya d'Educació 2008

El centre educatiu Jacint Verdaguer ha estat guardonat amb els premis Catalunya d'Educació 2008, que es van lliurar aquesta setmana al Teatre Nacional de Catalunya.

El centre Jacint Verdaguer, situat a Sant Sadurní d'Anoia, ha estat premiat per la seva aposta en la utilització de les noves tecnologies en el procés d'aprenentatge, especialment en el coneixement de les llengües estrangeres. Aquest premi està dotat també amb 12.000 euros.

El conseller d'Educació, Ernest Maragall, va fer entrega ahir dels premis als guardonats en un acte en què també hi va haver la posada en escena de coreografies interpretades per alumnes del centre Oriol Martorell de Barcelona.

Aquests premis, creats pel Departament d'Educació l'any 2001, tenen la voluntat de reconèixer la trajectòria i la tasca professional de mestres, professors, centres i institucions que hagin excel•lit en l'àmbit de l'educació.

Podeu consultar la seva web

Monday, November 24, 2008

Cal un canvi en la manera d'ensenyar


Aquest cap de setmana he tingut l'agradable sorpresa de llegir en els mitjans de comunicació de masses un interessant article que recull allò que des de fa temps ja es va dient en mitjans especialitzats sobre l'ús de les TIC en educació.
Aquells que volgueu fer-hi una ullada aquí teniu el link:
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20081122/53582905836/las-nuevas-tecnologias-en-la-educacion-fracasaran-sin-un-cambio-en-la-forma-de-ensenyar.html

Monday, November 17, 2008

Aprenentatge en xarxa

Els nostres alumnes ja es desenvolupen en xarxa
però encara els avaluem individualment.
Aprendre encara és rebre informació
que després ens preguntaran.
Però l’habilitat fonamental no és recordar dades
sinó saber triar les fonts.
El que s’hauria de discutir a classe
no és si saps les capitals dels països,
sinó on ho has buscat quan t’ho han preguntat.

David Weinberger

Monday, November 10, 2008

Facebook i educació

Facebook és un lloc web de xarxes socials, basat en l’intercanvi de informació, fotografies, i ara també de vídeos, entre usuaris registrats.

El web es va crear originalment per als estudiants universitaris dels Estats Units, inicialment per a Harvard. Actualment està obert a qualsevol persona que disposi d’adreça de correu electrònic.

Els usuaris es poden organitzar per grups i unir-se a xarxes concretes en relació a la seva situació acadèmica convertint aquesta aplicació en quelcom profitós educativament. Cal però valorar les possibilitats que ofereix i buscar les estratègies idònies per a la seva utilització en educació.

Aquí teniu un vídeo que explica molt bé con funciona:

Tuesday, November 4, 2008

Motivació i TIC

Es indiscutible l’atracció a primera vista que provoquen les TIC en els estudiants i com això potencia la motivació i permet obtenir una implicació més important i una participació i compromis actiu dels alumnes en el procés educatiu. El problema es troba però en transferir aquest interès des de la tecnologia vers el contingut.

Monday, November 3, 2008

IT World Edu

La setmana passada va tenir lloc a Barcelona un dels esdeveniments que marcarà un abans i un després en el món de la tecnologia i l'educació.
Miquel Àngel Prats, director de IT World Edu ens parlava clarament de la situació actual a les escoles de Catalunya i ho resumia en una frase breu i clara que ens ha de fer pensar a tots:
" Tenim escoles del s.XIX, mestres i pares del s. XX i alumnes del s.XXI"
Només cal que ens parem uns minuts a pensar quin és el paper de la tecnologia en la nostra vida diaria i ens adonarem que ha arribat l'hora de que l'escola s'afegeixi al canvi tecnològic.
IT World Edu ha reunit per primera vegada la oferta amb la demanda del món tecnològic i educatiu. Una trobada entre professionals de l'educació i del món de les TIC que ha permés establir contactes i crear un diàleg entre ells que ens porti a un veritable treball conjunt a partir de projectes. En definitiva, obrir el camí cap al Nettworking.

Sunday, October 26, 2008

Ordinador portàtil com a eina

Arrel del meu projecte final de Màster en TIC i Educació he visitat un centre on s'utilitzen els ordinadors de forma integrada en tot el procés d'ensenyament-aprenentatge.
Gràcies a una gran inversió per part del Departament d'Educació i a l'ajuda de l'AMPA del centre s'han pogut dotar les aules de 6è de Primària amb un ordinador portàtil per alumne.
Realment és la millor manera per convertir l'ordinador en una eina més per aprendre,en un recurs potent que el docent ha d'incloure en la seva pràctica a partir de la reflexió per promoure la veritable innovació:" la innovació pedagògica".
Propostes com la de substituir la compra de llibres per part de les famílies i demanar en el seu lloc un portàtil , que cada vegada són més assequibles,són molt interessants!
Evidentment també hi hauria d'haver les beques per aquelles famílies que no puguin afrontar les despeses de la mateixa manera que es fa amb els llibres de text.
D'aquesta manera d'aquí uns pocs anys podríem veure els alumnes que enlloc de portar les seves motxilles de rodes ben carregades tornen a portar una motxilla a l'esquena amb el seu portàtil a dins.

Monday, September 22, 2008

De les TIC a les TAC !

La paraula TIC ha quedat limitada per la diversitat d'usos i aplicacions de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El concepte TIC ens parla d'eines, d'aplicacions interactives de caràcter didàctic, d'entorns virtuals... i va provocar un gran canvi en l'ensenyament demanant al professorat la introducció d'aquestes tecnologies a les aules amb un gran esforç de formació.

En canvi, el concepte TAC , tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement es centra clarament en els processos d'Ensenyament-aprenentatge i la seva relació amb la tecnologia. Les TAC van més enllà de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula, suposa posar aquestes eines al servei de l'aprenentatge.

Sunday, September 21, 2008

TIC i EDU

Les TIC estan canviant els esquemes i alguns dels objectius de l’educació. Fins ara el centre educatiu era la única o fonamental font d’informació i formació de tot ciutadà , i la missió del mestre era transmetre aquest coneixement a la següent generació.

En l’actualitat , la impressionant quantitat d’informació a la que estem exposats i la facilitat d’accedir a aquest tipus de dades fa que la escola hagi de fer la funció d’ensenyar als alumnes a investigar, a seleccionar el que és útil. El docent s’enfronta a un doble repte, el d’aprendre a utilitzar les TIC per al seu profit personal, i sobretot, a utilitzar-les com a recurs didàctic, com instrument d’aprenentatge de l’alumne, el que comporta establir nous objectius en un model educatiu diferent.

El docent s’ha de convertir en facilitador dels mitjans necessaris per a que l’alumne aprengui a aprendre, a més de desenvolupar una capacitat crítica, reflexiva i analítica que faci possible una elecció racional a l’hora de satisfer les necessitats materials, socials i culturals; de reconèixer i jerarquitzar les necessitats i els recursos disponibles per a la seva solució.

Friday, September 19, 2008

Tecnologia i Metodologia


Ja ho diuen que les imatges valen més que mil paraules!!

I si no us ho creieu mireu aquest vídeo!!

Thursday, September 18, 2008

Comencem un nou curs!

Hola de nou,
Després de la pausa vacacional tornem a la feina amb il.lusió i les piles carregades. Es per això que us proposo que feu una ullada a aquest bloc on trobareu propostes positives, personals i creatives sobre l'educació que volem d'aquí a 10 anys.
No es parla de l'educació que tenim, sinó de la que volem. En aquest espai es somia i es proposa per tal de construir el futur entre tots.
Són propostes que pretenen canviar les coses a partir de noves idees i canviant la manera de pensar.

Feu-hi una ullada !!


http://escola2018.blogspot.comTuesday, June 3, 2008

La reflexió docent, una forma d'avaluació i millora

Actualment, per a millorar el desenvolupament dels mètodes i contextos eficaços d’ensenyament i aprenentatge, es considera necessari implantar en els docents, a través de la formació, una cultura de reflexió i anàlisi de la seva pròpia pràctica que els inciti a millorar, o al menys, a qüestionar-se si la no obtenció de millors resultats d’aprenentatge tenen o no relació directa amb la manera de presentar els aprenentatges.

La reflexió sobre la seva pràctica com a docent i la col.laboració entre dos o més companys permet introduïr canvis en les maneres d’enfrontar-se a l’acte didàctic, podent ell mateix, junt amb altres companys, comprovar les millores que es produeixen una vegada que s’han adoptat els canvis necessaris per a que tot l’alumnat aprengui més i millor.
És a través d’aquests processos reflexius que ens convertim en mediadors actius entre la teoria i la pràctica. Amb la nostra reflexió pretenem trobar el sentit dels processos, els problemes i les restriccions presents en la pràctica.

Wednesday, April 2, 2008

Bones pràctiques docents amb suport TIC

La concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge descriu la construcció del coneixement com un procés complex de relacions que s’estableixen entre tres elements: l’alumne , el contingut i el professor. L’alumne és el protagonista de l’aprenentatge que s‘apropia dels sabers culturals elaborant una versió pròpia i personal d’aquests, és a dir que la seva activitat mental és constructiva. El professor és el guia, orientador que ajuda a l’alumne a construir significats sobre tot el que aprèn i donar-li sentit. Finalment els continguts són els sabers elaborats i estructurats culturalment que són objecte d’aprenentatge.
En el procés d’E-A, alumne, professor i contingut s’influeixen mútuament és per això que parlem de “triangle interactiu” com a nucli bàsic del procés, y com a unitat mínima significativa per a l’anàlisi d’aquests processos. Es considera doncs que l’aprenentatge és un procés de canvi intern en les representacions mentals de l’alumne sobre els continguts , i que la dinàmica d’aquest procés de canvi, no es pot entendre separadament de la dinàmica dels processos comunicatius , de interacció , de suport i d’ ajustament de l’ajuda.

Aquesta manera d’entendre els processos d’ensenyament aprenentatge basats en el suport de les TIC farà que ens fixem en alguns aspectes especialment rellevants per a valorar la qualitat com poden ser la interactivitat o l’ajustament de l’ajuda.
La interacció entre alumne y professor és fonamental , ja que l’ajuda que ofereix el professor facilita la construcció dels nous coneixements, es tracta d’una adaptació dinàmica, contextual... aquesta ajuda cal que s’ajusti al llarg de tot el procés d’ensenyament- aprenentatge. Altres elements importants seran el sentit que té per a l’alumne aprendre aquell contingut o la motivació que pot mostrar davant dels aprenentatges...

Una bona practica docent amb suport TIC doncs és aquella que es dóna en un context que facilita i promou les condicions per a que el professor pugui oferir l’ajuda ajustada als seus alumnes, aquí el paper de les TIC es oferir recursos y permetre que el professor pugui seguir de manera continuada el procés d’aprenentatge de l’alumne i oferir ajudes dinàmiques, sensibles i contingents a aquest procés.

Tuesday, March 4, 2008

La Qualitat de l'ensenyament basat en les TIC

Després d'un llarg període sense aportacions al blog decideixo tornar-hi per anar actualitzant-lo amb els nous coneixements que mica en mica vaig adquirint sobre el món de l'Educació i les TIC.
Avui us vull parlar d'un llibre que m'ha semblat m0lt interessant. Fa temps que veiem com de manera progressiva les TIC es van incorporant a les escoles i van transformant la manera d'ensenyar i aprendre, acostant l'escola al món en què vivim, a la societat del coneixement.
Ara , tenint en compte que ja hem passat l'efervescència d'aquesta novetat i que ja són moltes les experiències d'ensenyament amb TIC o mitjançant les TIC , toca plantejar-se una qüestió fonamental.
Com ha canviat l'ensenyament degut a aquesta tecnologia? S'ha produït una millora en la qualitat d'aquest?
El llibre del que us parlo és una bona eina per valorar la qualitat educativa de processos d'ensenyament-aprenentatge que incorporen les TIC.

Aquí en teniu la referència:
Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC "Pautas e instrumentos de análisis"
Autor: Barbera Gregori, Elena Editorial: GRAO Año: 01-02-2008 Nºedición: 1

Saturday, November 24, 2007

Incorporació de les TIC a l'entorn escolar

Les TIC ocupen un paper central en el desenvolupament de les modernes economies i societats i això té una implicació directa amb l'educació.
Tot i així, la incorporació de les TIC a l'entorn escolar no és un procés senzill i lineal ja que no n'hi ha prou en disposar d'ordinadors als centres, sinó que és necessari tenir molt en compte el context social i familiar dels alumnes, el model d'ensenyament-aprenentatge existent, els programes i materials informàtics disponibles i les competències del professorat.

Així doncs, veiem que hi ha molta feina a fer i a diversos nivells. Des d'incrementar de manera progressiva el nombre d'ordinadors amb connexió a internet, fins a adaptar els continguts digitals al context, passant per canviar d'un model d'aula d'ordinadors a un model d'ordinadors a totes les aules, ajudant a integrar les TIC a les diverses matèries del currículum o apostant per la formació en TIC del professorat .

Monday, October 1, 2007

La gestió d'un mateix i del seu propi aprenentatge

Els models d'aprenentatge que es promouen amb l'e-learning inclouen l'aprenentatge a través del descobriment i la investigació, l'aprenentatge basat en la resolució de problemes i en les relacions amb la comunitat, on el més important és la gestió d'un mateix i del propi aprenentatge .

Saturday, September 15, 2007

Cap a un nou model d'incorporació de les TIC

Llegint el bloc de Jaume Illa he trobat una interessant reflexió sobre l'ús actual de les noves tecnologies a l'aula. Cal una revisió en profunditat dels models d'incorporació de les TIC en el procés d'aprenentatge actual i donar un nou impuls per portar les TIC a les aules.
La primera dificultat a vèncer és eradicar la idea que usar les TIC és fer passar l'alumnat per l'aula d'informàtica una hora a la setmana. Lamentablement, aquesta és una realitat que encara predomina als centres educatius del país, derivada d'un determinat model d'implementació dels recursos tecnològics que avui ja hauria d'estar superat. No són els nois i noies que s'han de desplaçar allà on hi ha els ordinadors sinó que és imprescindible que d'una vegada siguin els aparells (ordinadors, impressores, projectors multimèdia...) i la connectivitat els que entrin a l'aula per quedar-s'hi. Això significa una inversió important, però absolutament necessària per garantir una educació de qualitat en els nostres temps. No cal que cada alumne tingui el seu ordinador. Quatre o cinc per classe seria un bon nombre per començar; tots connectats a internet, això sí, i un d'ells -a més- a un projector multimèdia que permeti mostrar, quan calgui, un recurs, una presentació o una activitat a tot el grup.
Les màquines no han de ser el centre de l'activitat a l'aula. El seu ús com a instruments d'aprenentatge ha d'ampliar la gamma de recursos tradicionals (el paper, els llapis, els llibres de consulta, els jocs...) sense substituir-los del tot. Però és imprescindible que l'alumnat sigui conscient de les possibilitats de les TIC i que aprengui a fer-ne un ús profitós.Els recursos tecnològics han de servir per quelcom més que jugar i fer exercicis. Cal desenvolupar en els nois i noies les habilitats necessàries per no desaprofitar el potencial de les TIC en la cerca i la recuperació d'informació, en el processament de dades, en la presentació i en la comunicació.
En aquest nou panorama, és clau repensar la formació en TIC del professorat.

Tuesday, June 26, 2007

Es presenten els resultats del Projecte Internet Catalunya


El PIC és un programa de recerca desenvolupat entre el setembre del 2001 i el juliol del 2007 per l’institut de recerca de la UOC.

L’escola en la societat xarxa: internet en l’educació primària i secundària

La recerca identifica i analitza la incorporació d’internet a l’educació primària i a l’educació secundària de Catalunya i la seva relació amb l’organització, la cultura i les pràctiques educatives dels centres.
Aquests són els principals resultats:
  • La immensa majoria del professorat i l’alumnat d’educació primària i secundària de Catalunya accedeix a internet en la seva vida quotidiana, es mostra interessat per aquesta eina i la considera important per a l’educació. Tanmateix, la presència d’internet a les aules és molt baixa en comparació amb l’ús que en fan professorat i alumnat fora dels centres docents. Aquest poc ús d’internet també es fa palès en les relacions entre la comunitat escolar, especialment entre l’escola i els pares.

  • Malgrat l’increment sostingut de dotacions en infraestructures i maquinari (al final del curs 2005-06 s’esperava arribar a una ràtio de 6,43 alumnes per ordinador als centres públics), fins fa ben poc la major part d’ordinadors amb connexió a internet es concentraven en aules d’informàtica als ordinadors de les quals els alumnes tenien accés d’una manera molt més restringida que si els tinguessin a la seva pròpia aula. Aquest ha estat un dels grans impediments materials de més generalització de l’ús de la xarxa a les escoles.

  • La manera en què els alumnes utilitzen internet a les aules i la freqüència amb què ho fan depèn molt de la manera en què el professorat integra aquesta eina en la seva pràctica pedagògica. Internet s’utilitza sobretot per a preparar l’activitat docent i per a cercar informació relacionada amb les diverses assignatures. Els alumnes la fan servir principalment per a fer els deures i per a preparar treballs escolars. Però la presència d’internet en les activitats escolars com a eina per a la col·laboració entre professors i alumnes i per al desenvolupament de projectes innovadors és pràcticament testimonial. En definitiva, el professorat tendeix a utilitzar internet per a mantenir els patrons de docència tradicionals, més que no pas per a innovar.

  • Una bona part dels directius dels centres docents no tenen entre les seves prioritats la integració de les TIC i d’internet amb finalitats educatives. Però, fins i tot quan aquesta prioritat es manifesta, els directius dels centres tenen poca capacitat per a liderar aquest procés i poder influir en les pràctiques educatives que tenen lloc en els centres de la seva responsabilitat. Aquest problemàtica es manifesta tant als centres públics com als privats.
    El professorat és l’element clau en la incorporació d’internet a l’educació escolar. El professorat que utilitza internet d’una manera més freqüent i variada amb els seus alumnes té un bon nivell de competències en la utilització instrumental de les TIC, ha rebut formació en l’ús educatiu d’internet, considera que la xarxa li és útil per als seus propòsits educatius i adopta un tipus de pràctiques pedagògiques personalitzades que fomenten la participació activa dels alumnes en les decisions sobre el propi procés d’aprenentatge, el treball en equip i l’obertura a l’entorn.

  • No s'han trobat evidències que les diferències en l’ús d’internet als centres docents influeixin en els resultats escolars dels alumnes. En canvi, sí que hem trobat diferències pel què fa a l’ús d’internet a casa. Els nois i noies amb millor rendiment acadèmic accedeixen més a internet quan són fora del centre que els que obtenen pitjors resultats, però, a més, el seu rendiment acadèmic incideix en la manera com utilitzen la xarxa fora del centre. Els alumnes que no tenen dificultats acadèmiques utilitzen més internet per a finalitats escolars que la resta, quan són a casa. Així mateix, més ús d’internet per part dels pares i mares comporta un nivell més alt d’accés per part dels nois i noies, i més ús d’internet a casa per a fer treballs escolars.

  • En aquest sentit, la feina que es fa actualment des de les escoles i els instituts encara no proporciona als alumnes les competències necessàries per a treure un profit adequat de les xarxes informacionals i, en conseqüència, no contribueix prou a compensar les "desigualtats digitals" entre alumnes, producte de les diferències que es generen en els entorns socials i familiars de procedència.

Monday, June 18, 2007

Els blocs com a eina d'aprenentatge

Els blocs s'han convertit en un bon recurs pedagògic ja que permeten la publicació periòdica a internet del treball fet a classe d'una manera senzilla i sense cap cost. A més fomenten la interacció gràcies a la possibilitat de fer comentaris de les diverses informacions publicades.
Si a més utilitzem la sindicació RSS gaudirem de l'actualització instantània dels nous continguts.

Wednesday, June 6, 2007

L'obligació d'estudiar

Nunca consideres un estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.
A. Einstein

Friday, June 1, 2007

Contradiccions

"Nosaltres encara eduquem els nostres estudiants basant-nos en un calendari agrícola, en una estructura i un funcionament industrial, mentre els diem que viuen a l'era digital"
Roid Paige
Secretari d'Educació del Govern dels Estats Units.

Wednesday, May 16, 2007

Què s'ha d'aprendre de les TIC a l'escola?

Cal que a les escoles aprenguem de les TIC, amb les TIC i per a les TIC i deixem de banda enfocaments només tecnològics i instrumentals per avançar cap a la integració curricular d'aquestes. Així doncs, l'aprenentatge de les TIC s'ha d'incorporar transversalment a la pràctica de totes les matèries en lloc de tractar-lo separadament com una disciplina pròpia.
No es tracta, doncs , de fer informàtica, ni tan sols de fer activitats amb eines informàtiques sinó incorporar l'ús d'aquestes eines a les activitats curriculars.
Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn.
En aquest context, el repte és ensenyar a aprendre.

Thursday, May 3, 2007

Noves tecnologies a l'aula

El canvi de segle ens ha agafat als professors a contracorrent: un món inundat per les tecnologies de la informació i la comunicació ens obliga a canviar els nostres plantejaments docents. Però ens trobem com a nàufrags en una illa a la que no pensàvem anar, i de la que no podem escapar. Cal afrontar la realitat: no és possible continuar donant classe oblidant aquestes tecnologies.
Però els mestres tendim a buscar models, a aprendre més per modelització que per experimentació, exactament al revés que els nostres alumnes, que s'avorreixen dels models i prefereixen experimentar i jugar directament. Per això ells estan més preparats per a sobreviure en aquest món tecnològic. Què podem fer? Utilitzar la imaginació més que no pas centrar-nos en el coneixement dels equips o programes.
Antonio R. Bartolomé

Sunday, April 29, 2007

Acreditació TIC

Es tracta d'una qualificació estàndard que certifica la capacitació digital de cadascú.
El Govern ha aprovat la creació d'una acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i comunicació (TIC). Amb aquest instrument es vol fomentar l'eficàcia en l'ús de les TIC, des d'una perspectiva personal, social i econòmica, i definir una acreditació estàndard de qualificació professional i de formació dels ciutadans en general, donat el seu caràcter universal. Entre els beneficis esperats per la seva implantació hi ha la cohesió digital de la societat i l'increment en l'ús de les TIC.
Mitjançant un acord de Govern pres el 26 de juliol de 2005 es va crear una comissió d'experts per analitzar la viabilitat d'implantar aquesta certificació de capacitació digital. Aquesta comissió, presidida per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, ha elaborat un informe que recomana l'establiment d'aquesta acreditació.
L'acreditació, que expedirà la Generalitat, haurà de certificar determinades capacitats i habilitats per sobre de productes concrets i el coneixement de conceptes bàsics sobre la societat de la informació, la cultura i digital i les bones pràctiques en aquest entorn. Com a mínim es definiran un nivell bàsic i un d'avançat.
Amb aquest acord, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació lidera el procés per a definir l'acreditació, els sistemes d'avaluació, el cost econòmic de la implantació i la seva integració en els diversos àmbits de la societat catalana. Per exemple, l'acreditació s'harmonitzarà amb el sistema educatiu reglat i amb els processos de formació i selecció del personal de les administracions catalanes.

Saturday, April 28, 2007

TIC i Escola

No només l’escola o el sistema educatiu ha d’ensenyar les noves tecnologies, no tan sols ha de continuar ensenyant matèries per mitjà de les noves tecnologies, sinó que aquestes noves tecnologies, a més de produir uns canvis en l’escola, produeixen un canvi en l’entorn i, com que l’escola el que vol és preparar la gent en aquest entorn, si aquest entorn canvia, l’activitat pròpia de l’escola ha de canviar; per tant, el canvi va més enllà de l’ensenyament de les noves tecnologies i de l’ensenyament per mitjà de les noves tecnologies. L’ensenyament doncs ha de canviar, no pas perquè s’introdueixin les noves tecnologies, sinó perquè ha de canviar la societat com a conseqüència de les noves tecnologies.
Joan Majó

Thursday, April 26, 2007

Un nou entorn d'aprenentatge.

L'altre dia navegant vaig trobar una web de centre molt interessant http://www.jverdaguer.org/ on hi havia una declaració de principis sobre la societat del coneixements i el paper de l'escola davant aquest nou repte. Em va agradar tant que aquí la teniu:
"Internet ha estat un dels descobriments més importants del darrer segle. Però a l'igual que el descobriment de la imprempta en el seu moment, també hi ha detractors de la societat del coneixement. I és que, posar a l'abast de la societat, tota la informació, coneixements i cultura sempre ha fet por.
El desconeixement d'allò que és nou, que no dominem i que no podem controlar, ha esdevingut al llarg de la història de la humanitat un fre als canvis , que s'esdevenen igualment, però sense la preparació prèvia.
Aquest sempre ha estat el gran error dels homes, no preparar la societat per als canvis i aleshores han pres el fracàs com excusa per reafirmar-se en l'error que els canvis són negatius.

Perquè això no sigui així, cal preparar les societats actuals per allò que es trobaran, perquè en facin un bon ús, perquè ho dominin, perquè els serveixi com a persones i com a formació intel.lectual. I davant d'això l'escola què?
Cal que fem l'esforç de preparar-nos per poder formar als nostres alumnes per una bona societat del coneixement, on puguin, a partir de la informació, autoformar-se, descobrir, investigar, contrastar, manipular, viatjar i estudiar en qualsevol moment de la seva vida."

Sunday, April 15, 2007

Com aprendre a utilitzar els recursos que ens ofereixen les noves tecnologies.

"M'ho van explicar i ho vaig oblidar,
ho vaig veure i ho vaig entendre,
ho vaig fer i ho vaig aprendre."
Confuci

Saturday, April 14, 2007

Educar o Aprendre

" Educar significa volver a crear nuevas condiciones iniciales para la autoorganización de las experiencias de aprendizaje. Aprender es siempre descubrimiento de lo nuevo; si no, no es aprender. Educar es ir creando continuamente nuevas condiciones iniciales que transforman el espectro de posibilidades de afrontar la realidad."
Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente .
Assmann

Tuesday, April 10, 2007

Comencem!

Aquest és el meu primer post... la meva estrena a la blogosfera... tot és començar, no?