Wednesday, May 28, 2014

Els analfabets del segle XXI no seran aquells que no sàpiguen llegir 
i escriure, sinó aquells que no puguin aprendre, desaprendre i
re-aprendre per adaptar-se als canvis que ens porta la societat actual.

                                                                      
Alvin Toffler

No comments: