Monday, October 1, 2007

La gestió d'un mateix i del seu propi aprenentatge

Els models d'aprenentatge que es promouen amb l'e-learning inclouen l'aprenentatge a través del descobriment i la investigació, l'aprenentatge basat en la resolució de problemes i en les relacions amb la comunitat, on el més important és la gestió d'un mateix i del propi aprenentatge .