Sunday, April 29, 2007

Acreditació TIC

Es tracta d'una qualificació estàndard que certifica la capacitació digital de cadascú.
El Govern ha aprovat la creació d'una acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i comunicació (TIC). Amb aquest instrument es vol fomentar l'eficàcia en l'ús de les TIC, des d'una perspectiva personal, social i econòmica, i definir una acreditació estàndard de qualificació professional i de formació dels ciutadans en general, donat el seu caràcter universal. Entre els beneficis esperats per la seva implantació hi ha la cohesió digital de la societat i l'increment en l'ús de les TIC.
Mitjançant un acord de Govern pres el 26 de juliol de 2005 es va crear una comissió d'experts per analitzar la viabilitat d'implantar aquesta certificació de capacitació digital. Aquesta comissió, presidida per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, ha elaborat un informe que recomana l'establiment d'aquesta acreditació.
L'acreditació, que expedirà la Generalitat, haurà de certificar determinades capacitats i habilitats per sobre de productes concrets i el coneixement de conceptes bàsics sobre la societat de la informació, la cultura i digital i les bones pràctiques en aquest entorn. Com a mínim es definiran un nivell bàsic i un d'avançat.
Amb aquest acord, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació lidera el procés per a definir l'acreditació, els sistemes d'avaluació, el cost econòmic de la implantació i la seva integració en els diversos àmbits de la societat catalana. Per exemple, l'acreditació s'harmonitzarà amb el sistema educatiu reglat i amb els processos de formació i selecció del personal de les administracions catalanes.

Saturday, April 28, 2007

TIC i Escola

No només l’escola o el sistema educatiu ha d’ensenyar les noves tecnologies, no tan sols ha de continuar ensenyant matèries per mitjà de les noves tecnologies, sinó que aquestes noves tecnologies, a més de produir uns canvis en l’escola, produeixen un canvi en l’entorn i, com que l’escola el que vol és preparar la gent en aquest entorn, si aquest entorn canvia, l’activitat pròpia de l’escola ha de canviar; per tant, el canvi va més enllà de l’ensenyament de les noves tecnologies i de l’ensenyament per mitjà de les noves tecnologies. L’ensenyament doncs ha de canviar, no pas perquè s’introdueixin les noves tecnologies, sinó perquè ha de canviar la societat com a conseqüència de les noves tecnologies.
Joan Majó

Thursday, April 26, 2007

Un nou entorn d'aprenentatge.

L'altre dia navegant vaig trobar una web de centre molt interessant http://www.jverdaguer.org/ on hi havia una declaració de principis sobre la societat del coneixements i el paper de l'escola davant aquest nou repte. Em va agradar tant que aquí la teniu:
"Internet ha estat un dels descobriments més importants del darrer segle. Però a l'igual que el descobriment de la imprempta en el seu moment, també hi ha detractors de la societat del coneixement. I és que, posar a l'abast de la societat, tota la informació, coneixements i cultura sempre ha fet por.
El desconeixement d'allò que és nou, que no dominem i que no podem controlar, ha esdevingut al llarg de la història de la humanitat un fre als canvis , que s'esdevenen igualment, però sense la preparació prèvia.
Aquest sempre ha estat el gran error dels homes, no preparar la societat per als canvis i aleshores han pres el fracàs com excusa per reafirmar-se en l'error que els canvis són negatius.

Perquè això no sigui així, cal preparar les societats actuals per allò que es trobaran, perquè en facin un bon ús, perquè ho dominin, perquè els serveixi com a persones i com a formació intel.lectual. I davant d'això l'escola què?
Cal que fem l'esforç de preparar-nos per poder formar als nostres alumnes per una bona societat del coneixement, on puguin, a partir de la informació, autoformar-se, descobrir, investigar, contrastar, manipular, viatjar i estudiar en qualsevol moment de la seva vida."

Sunday, April 15, 2007

Com aprendre a utilitzar els recursos que ens ofereixen les noves tecnologies.

"M'ho van explicar i ho vaig oblidar,
ho vaig veure i ho vaig entendre,
ho vaig fer i ho vaig aprendre."
Confuci

Saturday, April 14, 2007

Educar o Aprendre

" Educar significa volver a crear nuevas condiciones iniciales para la autoorganización de las experiencias de aprendizaje. Aprender es siempre descubrimiento de lo nuevo; si no, no es aprender. Educar es ir creando continuamente nuevas condiciones iniciales que transforman el espectro de posibilidades de afrontar la realidad."
Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente .
Assmann

Tuesday, April 10, 2007

Comencem!

Aquest és el meu primer post... la meva estrena a la blogosfera... tot és començar, no?