Sunday, November 20, 2011

De mestre a "coach"

L'escola del s. XXI  necessita que els professionals de l'educació, a més d'una bona formació en pedagogia i psicologia, es plantegin la seva tasca des d'una nova òptica. 
El mestre és el guia , el que planteja preguntes en lloc de donar respostes, el que acompanya en el procés d'aprenentatge i va oferint les ajudes pertinents a l'alumne per anar construint els seus  aprenentatges.
A més, tenint en compte la diversitat dels alumnes, l'escola ha de permetre a cadascú trobar el seu lloc en el món. I això és feina dels mestres que ja no són només instructors o transmissors de coneixement sinó "coach".

No comments: