Sunday, November 20, 2011

Aristòtil i les competències

I és que en el món de l'educació tot està inventat i només cal mirar enrera per descobrir que els clàssics ja parlàven de competències .

" La intel.ligència no consisteix només en el coneixement, sinó també en la destresa d'aplicar els coneixements a la pràctica"
                                                                                      Aristòtil

De mestre a "coach"

L'escola del s. XXI  necessita que els professionals de l'educació, a més d'una bona formació en pedagogia i psicologia, es plantegin la seva tasca des d'una nova òptica. 
El mestre és el guia , el que planteja preguntes en lloc de donar respostes, el que acompanya en el procés d'aprenentatge i va oferint les ajudes pertinents a l'alumne per anar construint els seus  aprenentatges.
A més, tenint en compte la diversitat dels alumnes, l'escola ha de permetre a cadascú trobar el seu lloc en el món. I això és feina dels mestres que ja no són només instructors o transmissors de coneixement sinó "coach".

Sunday, November 6, 2011

L'ofici de mestra

L'ofici de mestra és un dels primers que es coneixen i que consisteix fonamentalment en  predisposar a l'alumne vers el creixement personal. Fer de mestra no és només transmetre coneixements, sinó estar al seu costat i mostrar-li el camí. Això exigeix una gran preparació,no tan sols pel que fa als coneixements sinó també en pedagogia i valors. La societat ens demana formació, professionalitat, actualització, multiespecialització...
Ser mestra comporta una gran exigència personal, que es pressuposa d'entrada i que, no es reconeix  ni es valora com cal. Però és la meva passió i això m'ajuda a tirar endavant cada dia. Fent de mestra , encomanant les ganes d'aprendre, el plaer de la lectura, donant oportunitats, amb paciència i generositat...
I veient cada dia més clar que l'important és continuar aprenent al llarg de la vida.