Saturday, November 24, 2007

Incorporació de les TIC a l'entorn escolar

Les TIC ocupen un paper central en el desenvolupament de les modernes economies i societats i això té una implicació directa amb l'educació.
Tot i així, la incorporació de les TIC a l'entorn escolar no és un procés senzill i lineal ja que no n'hi ha prou en disposar d'ordinadors als centres, sinó que és necessari tenir molt en compte el context social i familiar dels alumnes, el model d'ensenyament-aprenentatge existent, els programes i materials informàtics disponibles i les competències del professorat.

Així doncs, veiem que hi ha molta feina a fer i a diversos nivells. Des d'incrementar de manera progressiva el nombre d'ordinadors amb connexió a internet, fins a adaptar els continguts digitals al context, passant per canviar d'un model d'aula d'ordinadors a un model d'ordinadors a totes les aules, ajudant a integrar les TIC a les diverses matèries del currículum o apostant per la formació en TIC del professorat .