Tuesday, November 4, 2008

Motivació i TIC

Es indiscutible l’atracció a primera vista que provoquen les TIC en els estudiants i com això potencia la motivació i permet obtenir una implicació més important i una participació i compromis actiu dels alumnes en el procés educatiu. El problema es troba però en transferir aquest interès des de la tecnologia vers el contingut.

No comments: