Tuesday, June 3, 2008

La reflexió docent, una forma d'avaluació i millora

Actualment, per a millorar el desenvolupament dels mètodes i contextos eficaços d’ensenyament i aprenentatge, es considera necessari implantar en els docents, a través de la formació, una cultura de reflexió i anàlisi de la seva pròpia pràctica que els inciti a millorar, o al menys, a qüestionar-se si la no obtenció de millors resultats d’aprenentatge tenen o no relació directa amb la manera de presentar els aprenentatges.

La reflexió sobre la seva pràctica com a docent i la col.laboració entre dos o més companys permet introduïr canvis en les maneres d’enfrontar-se a l’acte didàctic, podent ell mateix, junt amb altres companys, comprovar les millores que es produeixen una vegada que s’han adoptat els canvis necessaris per a que tot l’alumnat aprengui més i millor.
És a través d’aquests processos reflexius que ens convertim en mediadors actius entre la teoria i la pràctica. Amb la nostra reflexió pretenem trobar el sentit dels processos, els problemes i les restriccions presents en la pràctica.