Sunday, December 14, 2008

comprensió lectora i internet

La societat actual provoca canvis constants . En moltes ocasions aquests canvis ens venen donats i no disposem del temps suficient per aprofundir-los i veure, des de la pràctica reflexiva, quines noves metodologies hem d'anar aplicant per tal que els nostres alumnes no es dispersin en la construcció del seu coneixement.

Us proposo que llegiu aquest article que parla dels perills i avantatges de la COMPRENSIÓ LECTORA PER INTERNET. Reflexiona sobre les noves competències que els alumnes hauran d'assolir i com els professionals de l'educació tenim uns reptes afegits que abans no existien.

http://www.eduteka.org/ComprensionLecturaInternet.php

No comments: