Tuesday, April 14, 2009

WEB 3.0

Aquí teniu un enllaç molt interessant per descobrir la web 3.0 i el futur d'internet.
http://www.serviceweb30.eu/cms/index.php/service-web-3-0-the-future-internet

Les xarxes socials i l'educació

El passat novembre parlava de facebook en aquest blog i el describia com una plataforma tecnològica que fomenta l'intercanvi i la col.laboració entre els seus usuaris que es pot utilitzar amb diferents finalitats i que presenta un nou desafiament per als educadors que hem de preparar als nostres alumnes per viure en la societat del segle XXI.
Ara ja tenim dades concretes d'estudis que analitzen el potencial educatiu d'aquestes xarxes socials. Un estudi de la universitat de los Angeles demostra que aquests llocs web s'han convertit en una eina més del desenvolupament personal. Els alumnes que formen part d'aquests grups es mantenen més en contacte, pengen allò que els agrada d'ells mateixos o del seu entorn i això els fa sentir més bé.Millora la seva autoestima i el seu autoconcepte i es senten integrats socialment, cobrint així un nou estadi de la piràmide de Maslow.
Alhora també es demostra que l'aprenentatge d'aquests alumnes a través de la xarxa és més directe, més autònom i que això els fa estar més motivats per descobrir coses noves i gaudir del seu aprenentatge.

Thursday, April 2, 2009

Ensenyar avui