Sunday, November 6, 2011

L'ofici de mestra

L'ofici de mestra és un dels primers que es coneixen i que consisteix fonamentalment en  predisposar a l'alumne vers el creixement personal. Fer de mestra no és només transmetre coneixements, sinó estar al seu costat i mostrar-li el camí. Això exigeix una gran preparació,no tan sols pel que fa als coneixements sinó també en pedagogia i valors. La societat ens demana formació, professionalitat, actualització, multiespecialització...
Ser mestra comporta una gran exigència personal, que es pressuposa d'entrada i que, no es reconeix  ni es valora com cal. Però és la meva passió i això m'ajuda a tirar endavant cada dia. Fent de mestra , encomanant les ganes d'aprendre, el plaer de la lectura, donant oportunitats, amb paciència i generositat...
I veient cada dia més clar que l'important és continuar aprenent al llarg de la vida.

No comments: