Thursday, March 5, 2009

El plaer de llegir

Som molts els mestres que treballem dia a dia per fer dels nostres alumnes uns bons lectors. Per fer-los descobrir a través de la lectura un món ple d'emocions i de nous aprenentatges. Però ens costa arribar a engrescar-los de debó. Sobretot perquè estem preocupats per aconseguir que llegeixin bé i comprenguin el que estan llegint, i sembla que deixem en segon terme l'aspecte més lúdic , el gaudir llegint.
Cal que tinguem present que la comprensió d'un text va molt lligada a l'interès, les expectatives i els propòsits del lector. Per això cal treballar una bona animació de la lectura , ja que aquest tipus d'activitats són les que ajuden a comprendre un text i alhora a formar futurs bons lectors.

No comments: