Sunday, December 14, 2008

comprensió lectora i internet

La societat actual provoca canvis constants . En moltes ocasions aquests canvis ens venen donats i no disposem del temps suficient per aprofundir-los i veure, des de la pràctica reflexiva, quines noves metodologies hem d'anar aplicant per tal que els nostres alumnes no es dispersin en la construcció del seu coneixement.

Us proposo que llegiu aquest article que parla dels perills i avantatges de la COMPRENSIÓ LECTORA PER INTERNET. Reflexiona sobre les noves competències que els alumnes hauran d'assolir i com els professionals de l'educació tenim uns reptes afegits que abans no existien.

http://www.eduteka.org/ComprensionLecturaInternet.php

Friday, December 12, 2008

Competencies bàsiques
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: competencias)

Wednesday, December 3, 2008

La Generalitat estudia la creació d'un títol que acrediti el coneixement en l'ús de les TIC

El Govern estudia la possibilitat d'implantar un títol que acrediti el coneixement en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Per això el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar dimarts crear una comissió d'experts per analitzar la viabilitat de la implantació d'una certificació de capacitació digital a Catalunya d'acord amb els objectius del Pla de Formació i Alfabetització Digitals 2004-2007 impulsat des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del DURSI.

La certificació sobre coneixement i competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) vol afavorir l'accés de la ciutadania a una capacitació digital que els permeti d'integrar de forma normalitzada a la seva vida quotidiana l'enorme potencial transformador que la tecnologia té en tots els àmbits professionals, productius, culturals, formatius i personals.

La comissió d'experts ja va celebrar dimecres la seva primera reunió per tal d'elaborar un informe de proposta sobre un determinat model que permeti decidir si aquest haurà de ser propi o si és més recomanable l'adopció d'algun model ja homologat internacionalment comés el cas de l'ECDL.

Com a punt de partida la comissió va analitzar un informe elaborat per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya en el qual s'analitzen diverses certificacions de països com Euskadi, Finlàndia, el Regne Unit, França o Dinamarca, entre altres, i d'àmbit internacional com els certificats ECDL (European Computer Driving Licence) i ICDL (International Computer Driving Licence).

La comissió d'experts, presidida pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, està formada per representants del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Departament de Benestar i Família, Departament de la Presidència, Departament de Governació i Administracions Públiques, Departament de Treball i Indústria i Departament d'Educació. I els especialistes convidats a participar-hi són:

- Jordi Adell i Segura, doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació, i professor del Departament d'Educació de la Universitat Jaume I.

- César Coll Salvador, doctor en Psicologia i catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona.

- Alfons Cornella Solans, professor del Departament de Sistemes d'Informació d'ESADE, de la Universitat Ramon Llull, i fundador i president d'Infonomia.

- Meritxell Estebanell i Minguell, doctora en Pedagogia i professora del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona.

- César Fernández, vicerector de Tecnologia de la Informació i Infraestructura de la Universitat de Lleida.

- Mercè Gisbert i Cervera, doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i membre de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili.

- Pere Marquès i Graells, doctor en Ciències de l'Educació i professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Josep Maria Mominó de la Iglesia, director del Programa de Psicopedagogia de la Universitat Oberta de Catalunya.

- Eva Ortoll Espinet, directora adjunta de l'Internet Interdisciplinary Institute, de la Universitat Oberta de Catalunya.

- Francesc Vallverdú i Bayés, vicerector de metodologia i innovació educativa de la Universitat Oberta de Catalunya.

- Miquel Àngel Prats Fernández, doctor en Psicopedagogia i professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.

- Llorenç Valverde Garcia, catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial a la Universitat de les Illes Balears, i director de la Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC).

La comissió haurà d'elaborar unes conclusions dels seus treballs abans de finals d'any.